Domů

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může vám to zachránit  život | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně

Hasič (od roku 1953 do roku 1989 oficiální terminologií požárník) je označení pro příslušníka profesionálního hasičského záchranného sboru anebo příslušníka jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Označení hasič se však vžilo i pro členy sboru dobrovolných hasičů (SDH), jejichž členové se věnují především spolkové činnosti, pořádání akcí, požárnímu sportu a práci s mládeží.

JSDH a SDH jsou dvě rozdílné organizace, které spolu mohou spolupracovat na základě sborové činnosti anebo nezávisle na sobě. Na řešení mimořádných událostí se podílí HZS a JSDH.Oblečení hasičů v České republice, zleva: PS I [pé es jedna] – běžné oblečení s reflexními pruhy a reflexním lampasem na bočních švech kalhot, hasiči ho nosejí při poplachu. Běžně používán jako staniční oblečení, hazmat suit – pro likvidaci chemických havárií, fire proximity suit – proti extrémnímu sálavému teplu, nejpoužívanějším oblekem v ČR je oblek zásahový. Ten se skládá z kabátu a kalhot, zásahový oblek je většinou buď jednovrstvý (používá se na zásahy v otevřeném prostoru jako je např. požár polního porostu nebo na malé požáry lesa) nebo vícevrstvý (většinou se používají třívrstvé obleky kvůli dobré izolaci před ohněm, je určen na venkovní požáry většího rozsahu nebo na požáry v uzavřených prostorech např. požár bytu, domu nebo velkých průmyslových objektů kde se hasič pohybuje v malé vzdálenosti od plamenů

Hasiči převzali nová speciální vozidla na podvozcích TATRA :: Tatra.cz

Množný výraz hasiči je zjednodušené pojmenování pro všechny jednotky požární ochrany (tzv. JPO) a jejich členy, zaměstnance nebo příslušníky. Hasiči vykonávající službu jako své hlavní povolání, se nazývají profesionální. Hasiči kteří vykonávají službu jako své vedlejší povolání nebo zcela dobrovolně, se nazývají dobrovolní hasiči. Občas se lze také setkat s výrazem poloprofesionální.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace atd.). Mimo to se hasiči věnují prevenci na úseku požární ochrany, např. požární ochrana staveb nebo v rámci spolupráce s Ministerstvem školství zvyšují povědomí o ochraně člověka při mimořádných událostech

o těchto službách pro rodinu se dozvíte na našem webu . služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby. Najdete zde rady, články, slevové kupony, doporučení a další informace .Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb .Naše weby sleduje 3000 000 lidi za rok

Čeští hasiči po 42 hodinách dorazili do Atén. Jsou soběstační, podle  velitele potřebují jen vodu a palivo | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Fotky o hasičích

Auto hasiči 12cm se světlem a zvukem, česky mluvící - Jan Benda - Požární  zboží
Do Brna se vrátilo 36 hasičů, kteří pomáhali hasit požáry v Řecku |  ČeskéNoviny.cz
HASIČI Kopřivnice – Oficiální webové stránky
Hasiči Babice – SDH a JSDH Babice – Olomoucký kraj
Aktuální informace

Příbramští hasiči hledají posily do svých řad | PŘÍBRAM.cz | www.pribram.cz

O nás

Čeští hasiči po 42 hodinách dorazili do Atén. Jsou soběstační, podle  velitele potřebují jen vodu a palivo | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Hasič (od roku 1953 do roku 1989 oficiální terminologií požárník) je označení pro příslušníka profesionálního hasičského záchranného sboru anebo příslušníka jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Označení hasič se však vžilo i pro členy sboru dobrovolných hasičů (SDH), jejichž členové se věnují především spolkové činnosti, pořádání akcí, požárnímu sportu a práci s mládeží.

JSDH a SDH jsou dvě rozdílné organizace, které spolu mohou spolupracovat na základě sborové činnosti anebo nezávisle na sobě. Na řešení mimořádných událostí se podílí HZS a JSDH.Oblečení hasičů v České republice, zleva: PS I [pé es jedna] – běžné oblečení s reflexními pruhy a reflexním lampasem na bočních švech kalhot, hasiči ho nosejí při poplachu. Běžně používán jako staniční oblečení, hazmat suit – pro likvidaci chemických havárií, fire proximity suit – proti extrémnímu sálavému teplu, nejpoužívanějším oblekem v ČR je oblek zásahový. Ten se skládá z kabátu a kalhot, zásahový oblek je většinou buď jednovrstvý (používá se na zásahy v otevřeném prostoru jako je např. požár polního porostu nebo na malé požáry lesa) nebo vícevrstvý (většinou se používají třívrstvé obleky kvůli dobré izolaci před ohněm, je určen na venkovní požáry většího rozsahu nebo na požáry v uzavřených prostorech např. požár bytu, domu nebo velkých průmyslových objektů kde se hasič pohybuje v malé vzdálenosti od plamenů

Množný výraz hasiči je zjednodušené pojmenování pro všechny jednotky požární ochrany (tzv. JPO) a jejich členy, zaměstnance nebo příslušníky. Hasiči vykonávající službu jako své hlavní povolání, se nazývají profesionální. Hasiči kteří vykonávají službu jako své vedlejší povolání nebo zcela dobrovolně, se nazývají dobrovolní hasiči. Občas se lze také setkat s výrazem poloprofesionální.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace atd.). Mimo to se hasiči věnují prevenci na úseku požární ochrany, např. požární ochrana staveb nebo v rámci spolupráce s Ministerstvem školství zvyšují povědomí o ochraně člověka při mimořádných událostech

o těchto službách pro rodinu se dozvíte na našem webu . služby poskytujeme v oblasti online podnikaní a současně provozujeme online weby. Najdete zde rady, články, slevové kupony, doporučení a další informace .Dále se zabýváme zprostředkování obchodu a služeb .Naše weby sleduje 300 000 lidi za rok

Současně provozujeme další webové stránky


http://www.pamatky.eu/

http://www.pacienti.eu/

http://www.eobcan.eu/


http://www.zelenaevropa.eu/

http://www.eapartmany.eu/

http://www.efamily.cz/

http://www.ehasici.eu/


http://www.usov.eu

http://www.obchod24.eu

http://www.domyazahrady.eu/


http://www.kurzyazazitky.eu/

http://www.kostel.eu/

Naši partneři

Obchodní partnerství jsou pro nás důležitá a našich partnerů si velmi vážíme.

stavebnice svépomoci

RIXO – Aplikace na Google Play